ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.พรเทพ โพธิ์พันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2564,09:11  อ่าน 396 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมความตระหนัก ในการออม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะชีวิตและการทำงานของผู้เรียน. ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อย
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.46 KB

โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2564,09:11   อ่าน 396 ครั้ง