นางประภากร จันทมัตตุการณ์  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     
นางนิภา ศรีหนา นางแววดาว ใจเสือ นางภัทรศยา เขาน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นาญปัญจพล ธิดา นายสฤษพงษ์ วงษ์พล นางสาวทิวากร เกณสาคู
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู
     
    ขึ้นด้านบน