ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564
นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ในระบบ SGS
และที่ป้ายประชาสัมพันธ์ข้างห้องวิชาการ

นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ สามารถรับใบคำร้องขอสอบแก้ตัวได้ที่ห้องวิชาการ จะต้องรีบดำเนินการขอสอบแก้ตัวและส่งแบบรายงานผลการสอบแก้ตัวคืนที่ห้องภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เท่านั้น หากนักเรียนส่งแบบรายงานผลการสอบแก้ตัวไม่ทันวันที่ 25 มีนาคม 2565 จะไม่ได้รับการอนุมัติจบรอบที่ 1 และจะต้องรออนุมัติจบรอบที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2565 เท่านั้น
กำหนดการรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ผู้เข้ารับการประเมิน : นางสาวประภาสรณ์ บุญไทย
ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประกาศผลรางวัลการแข่งขันกิจกรรม TikTok โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง (นักเรียนตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับเกียรติบัตร ) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม TikTok “โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง” ปี 2
ระดับ ม.ต้น
1. ชนะเลิศ https://vt.tiktok.com/ZSegYAmnT/
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 https://vt.tiktok.com/ZSegjy12J/
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 https://vt.tiktok.com/ZSeg2M59t/
ระดับ ม.ปลาย
1. ชนะเลิศ https://vt.tiktok.com/ZSegYgaXp/
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 https://vt.tiktok.com/ZSegjmF36/
3. รองชนะเลิศอับดับ 2 https://vt.tiktok.com/ZSeg2h8BV/
ประกาศการส่งลิงก์ผลงานการแข่งขันคลิปกิจกรรม TikTok “โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง” ให้ทุกทีมส่งลิงก์ผลงานภายในวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน TikTok โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง (เพิ่มเติม)
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใช้รูปแบบ On-Site 100% ทุกระดับชั้น ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
โครงการติวเข้มเติมเต็มศักยภาพนักเรียน (โครงการติวฟรี) “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่าย เตรียมพัฒน์” โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ระดับชั้น ม.3 วันศุกร์ที่ 21 ม.ค. 65 ภาคเช้าและบ่าย
ลิงค์เข้าร่วมกิจกรรมปันน้ำใจ สายสานใย เครือเตรียมพัฒน์ ระดับชั้น ม.3 วันศุกร์ที่ 21 ม.ค. 65 ภาคเช้าและบ่าย
 
Microsoft Teams
 
Youtube
 
วิชาคณิศาสตร์  09.00 -12.00 น.
 
 
วิชาภาษาไทย 13.00 -16.00 น.
 
เอกสารประกอบการเรียน ม.3
 
และขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์ ระดับชั้น ม.3 
*มีเกียรติบัตรเข้าร่วม  ภายในวันที่ 21 ม.ค. 65 เวลา 16.30 น.
 
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 24-28 มกราคม 2565
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 24-28 มกราคม 2565
โครงการติวเข้มเติมเต็มศักยภาพนักเรียน (โครงการติวฟรี) “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่าย เตรียมพัฒน์” โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ระดับชั้น ม.3 วันพฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 65 ภาคเช้าและบ่าย
เอกสารติว o-net ม.3 ครบ 4 วิชา_ติววันที่ 20-21 มกราคม 2565
ลิงค์เข้าร่วมกิจกรรมปันน้ำใจ สายสานใย เครือเตรียมพัฒน์ ระดับชั้น ม.3 วันพฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 65 ภาคเช้าและบ่าย
 
Microsoft Teams
 
Youtube
วิชาภาษาอังกฤษ  09.00 -12.00 น.
 
 
วิชาวิทยาศาสตร์ 13.00 -16.00 น.
 
 
เอกสารประกอบการเรียน ม.3
 
 

ลงชื่อรับเกียรติบัตรการติว กิจกรรมโครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์ ม.6 แก้ไขเกียรติบัตรเข้าร่วมสำหรับนักเรียน
ลงชื่อรับเกียรติบัตรการติว (สำหรับ ม.6)
แจ้งโรงเรียนในเครือ และทุกโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์ ม.6 แก้ไขเกียรติบัตรเข้าร่วมสำหรับนักเรียน ตามฟอร์มที่ได้ทำไปเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 65 
ขอความกรุณาให้นักเรียนกรอก ชื่อ-สกุล ให้ตรงกับเกียรติบัตรที่ได้รับเพื่อดาวน์โหลดใบใหม่ ตามลิงค์นี้
 
 
โครงการติวเข้มเติมเต็มศักยภาพนักเรียน (โครงการติวฟรี) “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่าย เตรียมพัฒน์” โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด วันที่ 19 มกราคม 2565
โครงการติวเข้มเติมเต็มศักยภาพนักเรียน (โครงการติวฟรี) “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่าย เตรียมพัฒน์” โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด วันที่ 19 มกราคม 2565
 
ช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์วันพุธที่ 19 ม.ค. 65 และเชิญชวนทุกท่าน และนักเรียนทุกคนทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมดังแนบท้ายนี้  โดยมีเกียรติบัตรเข้าร่วมให้ด้วยค่ะ
 
ขอบคุณค่ะ
 
เอกสารประกอบการติว 
 
ช่องทางการติว 
Microsoft Teams
 
Youtube 
วันพุธที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
วิชาสามัญวิทยาศาสตร์
 
วันพุธที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
GATเชื่อมโยง
 
แบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรม
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม TikTok “โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง”
ขอเชิญนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม TikTok “โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง”
 
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้ที่ทันสมัยมาถ่ายทอดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (TikTok) ในการรณรงค์โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียงสถานที่หรือแพลตฟอร์มจัดการแข่งขัน tiktok.com/@cbacomputer (ออนไลน์) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสภานักเรียนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1.  นักเรียน
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท เดี่ยว หรือทีมไม่เกิน 3 คน
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท เดี่ยว หรือทีมไม่เกิน 3 คน
2.  เป็นผู้ที่ลงทะเบียนหรือมีบัญชี Tiktok
 
การสมัครเข้าแข่งขัน
1.  ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน  Google Form https://forms.gle/McJg3DWqkdCowfC18
2.  นักเรียนกดติดตาม (follow)  tiktok.com/@cbacomputer  ในแอพ  TikTok
3.  นักเรียนส่งข้อความแนะนำชื่อทีมที่ใช้ลงทะเบียน ถึง tiktok.com/@cbacomputer
4. tiktok.com/@cbacomputer ยืนยันการสมัครผ่าน inbox TikTok ของนักเรียน
 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาดังนี้
 
โครงการติวเข้มเติมเต็มศักยภาพนักเรียน (โครงการติวฟรี) “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่าย เตรียมพัฒน์” โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด วันที่ 18 มกราคม 2565
ช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์วันอังคารที่ 18 ม.ค. 65 มี 2 ช่องทางนะคะ Microsoft Teams และ Youtube 
เอกสารประกอบการติว https://drive.google.com/drive/folders/1uxFSFdp4IIKspQl6v_QG6o1cdzHbTu6n?usp=sharing
 
Microsoft Teams
 
Youtube 
วันอังคารที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
วิชา PAT1และวิชาสามัญคณิตศาสตร์
 
วันอังคารที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
วิชาสามัญสังคมศึกษา
 
โครงการติวเข้มเติมเต็มศักยภาพนักเรียน (โครงการติวฟรี)“ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่าย เตรียมพัฒน์” โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด วันที่ 17 มกราคม 2565
โครงการติวเข้มเติมเต็มศักยภาพนักเรียน (โครงการติวฟรี)“ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่าย เตรียมพัฒน์”โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ด้วยโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้จัดโครงการ “ปันน้าใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์”แก่นักเรียนที่สนใจทั่วประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ระหว่างวันที่17 – 19 มกราคม 2565 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ระหว่างวันที่20 – 21 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams จากศูนย์กลางการถ่ายทอด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 
ติดตามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3K9Fdp7

17 มกราคม 2565
ช่วงบ่าย
https://bit.ly/3JneeWB
https://youtu.be/0Q1Dlcdgm68
https://youtu.be/XpacuGJRm3A

 

ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 17-21 ม.ค.2565
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 4-14 ม.ค.2565
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่. 2/2564 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
กิจกรรมคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564
เชิญชวนคณะท่านผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และนักเรียน โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ทุกคน ร่วมงานวัฒนธรรมต่างชาติใน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวัฒนธรรมจีน
ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.15 น.- 12.00 น. ณ อาคารโดม โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
                          ***มีของรางวัลมากมายที่จะมอบให้ผู้มาร่วมงาน***
                               (~)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(~)
                            ***มีกิจกรรมที่น่าสนใจและของรางวัลมากมาย***
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) (กลุ่ม B on-site)
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง แจ้งหยุดการเรียน กรณีพิเศษ
ประกาศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบ ON SITE ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่องการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - ๖
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง ขยายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๔)