ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564
นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ในระบบ SGS
และที่ป้ายประชาสัมพันธ์ข้างห้องวิชาการ

นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ สามารถรับใบคำร้องขอสอบแก้ตัวได้ที่ห้องวิชาการ จะต้องรีบดำเนินการขอสอบแก้ตัวและส่งแบบรายงานผลการสอบแก้ตัวคืนที่ห้องภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เท่านั้น หากนักเรียนส่งแบบรายงานผลการสอบแก้ตัวไม่ทันวันที่ 25 มีนาคม 2565 จะไม่ได้รับการอนุมัติจบรอบที่ 1 และจะต้องรออนุมัติจบรอบที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2565 เท่านั้น
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,06:35   อ่าน 207 ครั้ง