ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 49 ครั้ง