บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   
  นางน้ำผึ้ง ศรีส่อง  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์  
นางอุมาพร ธงจันทร์    
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางหนึ่งฤทัย ยอดดี นางวรฉัตร ไตรทิพย์ นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
     
นายมานะ ทีคลัง นางสาวพิศมัย ไค่นุ่นโพธิ์ นายธวัชชัย โทวันนัง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ พนักงานราชการ
     
    ขึ้นด้านบน