Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
 
 

 

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ไฟล์ PDF)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

1/1    1/2    1/3   1/4   1/5    1/6    1/7   1/8    1/9    1/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

2/1    2/2    2/3    2/4    2/5    2/6    2/7    2/8    2/9  2/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1    3/2    3/3    3/4    3/5    3/6     3/7    3/8     3/9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

4/1    4/2    4/3    4/4    4/5    4/6     4/7     4/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

5/1    5/2    5/3    5/4    5/5     5/6     5/7     5/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

6/1   6/2     6/3     6/4    6/5    6/6      6/7     6/8     6/9

         6 กันยายน 2560 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  จัดอบรมโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ในด้านการส่งเสริมอาชีพ <<<<คลิก>>>>
        31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จัดติวในโครงการติวเข้มเติมเต็มศักยภาพ
  25 สิงหาคม 60 กิจกรรมแข่งขัน คณิตศาสตร์กับศิลป โดยกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ขอบใจนักเรียนที่ให้ความสนใจ เข้าแข่งขัน ในทุกกิจกรรม ที่ผ่านมา(22-25 สิงหาคม 2560)