ข้อมูลผู้บริหาร


นายจักรวาล  เจริญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
เบอร์โทร  081-0488855
E-mail : chakkrawan@cba.ac.th 


นายชุมศักดิ์  ศรีส่อง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร  081-2607820
E-mail : chumsak@cba.ac.th
 

นายสมพงษ์  ยุบลนิตย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร  087-8050856
E-mail :sompong@cba.ac.th
 


นายอรรถกร  ภูพวก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร 0956181493
E-mail : attakorn@cba.ac.th