ประการรับสมัครบุคลาการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(ภาษาอังกฤษ)

รับสมัครคักเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้า

วันกตัญญูผู้ก่อตั้งโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ครบรอบ 54 ปี วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
  วันกตัญญูผู้ก่อตั้งโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ครบรอบ 54 ปี 18 พ.ค.2561
  วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 คณะครูได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียม
ความพร้อมสู่เส้นทาง ว.21 และการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
.ในสถานศึกษา ณ หอประชุมเมืองเกษ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
  61-5-9 ช่อมันปลา 54ค่ายปฐมนิเทศ ม.1และ ม4 ประจำปี 2561 จัดโดยงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค.61 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครูที่ปรึกษา ม.1 และ ม.4 ขอบใจทีมงานสตาฟพี่เลี้ยงที่อดหลับอดนอนเตรียมค่ายให้น้องๆ 5 วันเต็มๆ
  14 กุมภาพันธ์ 2561ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ มอบเกียรติบัตรและอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ขอให้หนูประสบความสำเร็จดั่งที่ใจหวังทุกประการ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป
  9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ลูกเสือ-เนตรนารี ม.5 เข้าค่ายพักแรมที่ ค่ายลูกเสือไร่ดักเด้-โดโด้ จนท.ค่ายฯ อำนวยความสะดวกและดูแลฝึกสอนตามหลักสูตรลูกเสือเป็นอย่างดี ขอบคุณผู้กำกับลูกเสือม.5 และขอบใจลูกๆ ทุกคนที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ช่วยกันรักษาเกียรติและชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นอย่างดี
  วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้กำกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์นำผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้น ม.1-ม3 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั่วคราวโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
  วันที่ 11-13 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการชุมศักดิ์ ศรีส่อง และคณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าหนองโมง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด >>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<<<<