ประกาศผลการสอบแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา        ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
การสอบแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 [ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ]
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
ห้องสอบ ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 

  

กีฬาภายใน "กันเกราเกมส์ 2561" ณ สนามโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

     

  วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการจักรวาล เจริญทอง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9
  วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการจักรวาล เจริญทอง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุม อำเภอเกษตรวิสัย
  วันที่ 28 กรกฏาคม ท่านผู้อำนวยการจักรวาล เจริญทอง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาของอำเภอเกษตรวิสัย ประจำปี 2561
 

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561

ณ อาคารโดมเอนกประสงค์

  วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของศิษย์ที่มีต่อครู
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการ นายจักรวาล เจริญทอง เนื่องจากมารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ
  วันกตัญญูผู้ก่อตั้งโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ครบรอบ 54 ปี 18 พ.ค.2561
  วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 คณะครูได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียม
ความพร้อมสู่เส้นทาง ว.21 และการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
.ในสถานศึกษา ณ หอประชุมเมืองเกษ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
  61-5-9 ช่อมันปลา 54ค่ายปฐมนิเทศ ม.1และ ม4 ประจำปี 2561 จัดโดยงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค.61 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครูที่ปรึกษา ม.1 และ ม.4 ขอบใจทีมงานสตาฟพี่เลี้ยงที่อดหลับอดนอนเตรียมค่ายให้น้องๆ 5 วันเต็มๆ
  14 กุมภาพันธ์ 2561ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ มอบเกียรติบัตรและอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ขอให้หนูประสบความสำเร็จดั่งที่ใจหวังทุกประการ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป