14 กุมภาพันธ์ 2561ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ มอบเกียรติบัตรและอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ขอให้หนูประสบความสำเร็จดั่งที่ใจหวังทุกประการ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป
  9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ลูกเสือ-เนตรนารี ม.5 เข้าค่ายพักแรมที่ ค่ายลูกเสือไร่ดักเด้-โดโด้ จนท.ค่ายฯ อำนวยความสะดวกและดูแลฝึกสอนตามหลักสูตรลูกเสือเป็นอย่างดี ขอบคุณผู้กำกับลูกเสือม.5 และขอบใจลูกๆ ทุกคนที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ช่วยกันรักษาเกียรติและชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นอย่างดี
  วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้กำกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์นำผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้น ม.1-ม3 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั่วคราวโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
  วันที่ 11-13 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการชุมศักดิ์ ศรีส่อง และคณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าหนองโมง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด >>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<<<<