บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     
  นายธิบดี เพชรสม  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
นางสาวพนมพร ชินชนะ นายพนม ทวีนันท์ นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์
ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางวชิราวดี ศรีนา นายนิรันดร์ ศรีวรรณ นายณัฐพงษ์ ใจดี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครู
    ขึ้นด้านบน