Untitled Document
     
     
     
 
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 429 หมู่ที่ 8 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel.043 589161, Fax 043 589161 Facebook Fanpage :: CBAFapage
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ